Struktura Organizacyjna Komisariatu Policji w Suchedniowie

Struktura Organizacyjna Komisariatu Policji w Suchedniowie

1.  Komendant Komisariatu Policji w Suchedniowie,

2. Zespół Kryminalny,

3. Ogniwo Prewencji,

4.  Zespół Dzielnicowych,

5. Zespół Patrolowo-Interwencyjny

6. Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń