Doradca ds. etyki

Doradca ds. etyki

Doradca do spraw etyki funkcjonariuszy Policji oraz pracowników cywilnych

w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej

 

kom. Andrzej Jasiński

Naczelnik Wydziału Ogólnego Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej
Kontakt: 47 8044 388
e-mail: andrzej.jasinski@ki.policja.gov.pl

możliwość spotkania po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo

 

Zadania Doradcy ds. etyki:

1. Doradzanie i udzielanie wsparcia funkcjonariuszom / pracownikom w sytuacjach wątpliwych etycznie.

2. Promowanie kultury uczciwości wśród funkcjonariuszy / pracowników.

3. Identyfikowanie obszarów do usprawnień.


Zasady służby cywilnej i zasady KSC

Zarządzenie Nr 805 KGP z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie "Zasad etyki zawodowej policjanta".

Poradnik dla pracowników administracji rządowej pt. "Konflikt interesów. Czy jest i jak go unikać?"