Zielona Strefa

Zielona Strefa

Zielona strefa powstała z myślą o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego.

Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez  torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,skontaktuj się z Policją lub prześlij wiadomość drogą e - mailową na adres skarzysko@ki.policja.gov.pl

Zgłoszeń można dokonywac także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa, korzystając z właściwych kategorii zdarzeń.