Oficer Prasowy

Oficer Prasowy

podkom. Jarosław Gwóźdź

tel. 47 80 44 256, 723 192 113

e-mail. jaroslaw.gwozdz@ki.policja.gov.pl

Nieetatowy zastępca Oficera Prasowego

kom. Anna Sławińska

tel. 47 80 44 236, 723 192 113

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych należy:

  1. wykonywanie działalności prasowo-informacyjnej;
  2. wykonywanie czynności z zakresu komunikacji wewnętrznej;
  3. współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  4. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
  5. tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;
  6. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

 

Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Poza wyznaczonymi godzinami Oficer Prasowy udziela informacji tylko i wyłącznie w pilnych przypadkach, dotyczących bieżących wydarzeń!