KONTAKT DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

KONTAKT DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

KONTAKT Z URZĘDEM 
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Szydłowiecka 22

Numer telefonu (wiadomości SMS): 723 192 114
Numer faksu:  47 80 44 203
Adres poczty elektronicznej: dyzurny.skarzysko-kamienna@ki.policja.gov.pl

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  • sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  • wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  • wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  • wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób niesłyszących).