Komunikaty

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku!

Związek Banków Polskich we współpracy z Policją od trzech lat realizuje Kampanię informacyjną systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Akcja ta jest niezwykle cenna dla bezpieczeństwa obrotu gospodareczego i obywateli. Dzięki naszym wspólnym działaniom liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości regularnie wzrasta, jednoczesnie spada liczba prób wyłudzeń.

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie co mam zrobić gdy utracę dokument z powodu kradzieży bądź też zagubienia? Po pierwsze należy zastrzec dokument w Systemie Dokumenty zastrzeżone w odziale swojego banku lub w innej palcówce bankowej. Po drugie powiadomić Policję w przypadku kradzieży dokumentu lub innego przestępstwa. Po trzecie zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Takie natychmiastowe działanie obywatela pozwala m.in. na ochronę przed wyłudzeniami dokonywanymi przy użyciu kradzionych lub zagubionych dokumentów. Pamiętaj! Chroń najcenniejszy skarb-swoją tożsamość! Więcej informacji można znaleźć na www. dokumentyzastrzezone.pl